Moderní logistika se neobjevuje bez využití informačních technologií, takže dodávka zboží do České republiky a dalších zemí EU je založena na intenzivní výměně dat v reálném čase. Logistický systém funguje v dynamickém vnějším prostředí, proto existují problematické situace spojené s nesouladem těchto ukazatelů kvality a spolehlivostí zásilek zboží, technologickou a komerční ztrátou zboží a dalšími.

Satelitní sledování a kontrola v logistice

Vám umožňuje rychle reagovat na požadavky trhu, optimalizovat dodávky kvalitně podle plánu. Tři skupiny logistických systémů lze rozlišit pro informování:

1. Plánované – zavedené na úrovni správního řízení, jsou nezbytné pro přijetí důležitých dlouhodobých závěrů. Jsou vyřešeny úkoly jako vytváření a zdokonalování logistických řetězců, jakož i souhrnné řízení s drobnými změnami. Je možné naplánovat výrobu a spravovat zásoby a rezervy.

2. Dispozitivní – vytvořené na úrovni správy skladu. S využitím logistického sledování jsou vyřešeny otázky řízení zásob, práce s vnitropodnikovou dopravou, třídění nákladů pro specifické objednávky a řazení. Uvede se účet dodaného zboží.

3. Výkonný – zřízen na úrovni provozní nebo administrativní správy. Souhrn je zpracováván rychlostí, kterou vstupuje do počítače. Práce probíhají v reálném čase. Můžete získat údaje o pohybu zboží v určitém okamžiku a vydávat potřebná rozhodnutí k objektu, který je řízen.

Share on social media

Comments are closed.