Náš sledovací systém umožňuje kontrolovat výkonnost vozového parku různými způsoby. A to vám umožní provádět řadu důležitých obchodních úkolů. Sledování polohy a návštěva trasových bodů bude skutečně kontrolovat výkon vašich zaměstnanců podle jejich každodenních povinností. Sběr dat ze snímače hladiny paliva nainstalovaného ve vašem voze vás ochrání před krádeží a nadměrnou spotřebou paliva vašimi zaměstnanci. Pomocí Lokace.eu budete moci posoudit kvalitu práce řidičů a sledovat jejich dodržování rychlosti. A také sledovat, zda jsou večer zapnuta světla, a zda jsou upevněny bezpečnostní pásy. To vám umožní ušetřit na pokutách a chránit vaše vozidla před poruchami v důsledku neopatrného řízení.

Sledování polohy vozidla v reálném čase s vysokou přesností

GPS sledovač určuje s vysokou přesností aktuální polohu vozidla. To není překvapující, vzhledem k vysoké kvalitě a spolehlivosti přijímače. Kromě toho jsou v zařízeních používaných pro sledování vozidel technologie A-GPS a D-GPS, což umožňuje zlepšení přesnosti geodat a zvýšení jejich rychlosti příjmu během studeného startu. Náš správce také používá dva zdroje informací o umístění objektu, a sice, GLONASS a GPS. Ověříme souřadnice těchto dvou systémů a získáme kalibraci s dvojitou přesností, což vylučuje jakékoliv chyby. To vše nám umožňuje určení souřadnic objektu s přesností až do třech metrů, a to i v těžkých podmínkách pro navigaci, v hustě osídlených městských oblastech.  Pro trvalý přenos dat používáme přes oblast pokrytí GSM silné GSM antény, speciální SIM karty pro telematiku M2M (s garantovaným datovým kanálem) a vybavíme všechna zařízení dvěma sloty na SIM kartu, abychom rozšířili oblast pokrytí díky různým operátorům.

Sledování spotřeby paliva a identifikace možných případů krádeže

K vyřešení tohoto problému, v závislosti na typu stroje používáme různá zařízení. K určení úrovně paliva v nádrži se používá adaptér sběrnice CAN. Pomocí tohoto přístroje můžete sledovat všechny nádrže, a nedostatek paliva s chybou 2-3%.

Sledování a zabránění prostojům

Abychom sledovali provoz motoru, připojíme buď počítadlo hodin motoru nebo snímač otáček motoru. V některých případech lze otáčky motoru sledovat pomocí adaptéru sběrnice CAN. Pro snadnou identifikaci a systematizaci volnoběžného času pomocí softwaru Lokace.eu může dispečer sestavit zprávu. Zpráva může být sestavena pro každou jednotku zařízení samostatně a v celém vozovém parku okamžitě po jakoukoli zvolenou dobu

Kontrola včasného vykonávání všech potřebných prací ze strany vašeho týmu

Tento problém je jednoduše vyřešen. Můžete vytvořit geozóny s názvy vašich objektů a sestavit pro každý tým zprávu o návštěvě geozón pro zvolené časové období. Tak můžete sledovat umístění týmu, počet navštívených objektů a skutečný čas strávený na místě.

Předcházení dopravním přestupkům

Software Lokace.eu má informace o značkách, které omezují maximální povolenou rychlost vozidla, takže můžete sestavovat zprávu o překročení rychlosti, nikoliv o maximální hodnotu, ale o omezeních, která působí na každé části silnice. Navíc k identifikaci nejběžnějších porušení dopravních přestupků připojíme dálková světla a bezpečnostní pás k palubnímu ovladači, po kterém můžete také sestavovat zprávy o jízdě bez bezpečnostního pásu a bez příslušenství.

Kontrola kvality řízení

U palubních regulátorů je umístěn tříosý akcelerometr. Pomocí jeho můžete po dodatečné kalibraci sledovat náhlé zrychlení, brzdění, nebezpečnou rychlost v zatáčkách a nebezpečnou jízdu po silničních nesrovnalostech. Na základě těchto objektivních údajů je možné pomocí našeho softwaru sestavit zprávu o kvalitě řízení každého vozidla. Kromě toho můžete vydat speciální RFID značky pro všechny řidiče a přimět je ztotožnit se před jízdou – a proto je možné stavět zprávu o kvalitě jízdy konkrétního řidiče, i když řídí různá vozidla.

Ochrana před krádeží

Naše zařízení má několik možností pro zajištění vašeho vozidla proti krádeži: vzdálené vypnutí motoru, blokování spuštění motoru bez speciálního klíče na klíči nebo v kapse řidiče, rádiové relé, které blokují bloky klíče, které zabraňují spuštění vozidla bez povolení majitele a mnohem více.

Identifikace řidiče

Připojíte-li k palubnímu ovladači speciální čtečku karet, je možné dát řidičům speciální klíčenky pro automatickou identifikaci odpovědného řidiče.

Share on social media

Comments are closed.