Lokace.eu používá pro provoz svých cloudových technologií datacentrum s certifikaci TIER3 v České republice – DC Nagano v Praze. Mnoho datacenter v ČR se prezentuje jako DC s certifikací TIER3+ nebo dokonce TIER4. Certifikace TIER je dána použitými technologiemi při provozu datacentra. Hledí se například na to, zda má datacentrum minimální dva přívody internetové konektivity (kdy nikde po cestě nesmí dojít k souběhu kabeláže), zda má DC dva diesel agregáty, čerpající ze dvou nádrží a zda pro toto čerpání využívají dvě čerpadla. Nebo se hledí na to, jestli jsou chlazení a elektro-rozvody opět vedeny jako plně redundantní. Pravdou je, že přísnou certifikaci TIER3 splněje v ČR jen hrstka datacenter a TIER4 datacentra nejsou v ČR (z komerčních) ani jedno. A to přesto, že se někteří provozovatelé na svých stránkách toutu certifikací pyšní, či prohlašují, že takto svoje datacentra stavějí.

Otázkou však je, jaké technologie pak používají zákazníci uvnitř datacenter. Nestačí totiž, že si vyberete kvalitní datacentrum. Pro nejkvalitnější provoz musíte použít špičkové technologie a logiku jejich zapojení i v rámci svých racků, kabeláže, napájecích lišt, aktivních a pasivních patch panelů, apod. My Vám rádi ukážeme, jaké technologie máme.

V duchu výše popsaného jsme se rozhodli DC Nagano osadit značkovými racky a servery DELL. Protože jsme chtěli mít v racích dostatek prostoru pro kabeláž (napájení, metalickou i optickou), vybrali jsme racky o hloubce 1200mm. Navíc jsme se rozhodli pro variantu širších racků (800mm). Při plánování, jakým způsobem racky osadíme síťovou infrastrukturou, jsme se rozhodli podpořit jednu ze základních premis cloudu – redundanci. Rozhodli jsme se tedy nemít jeden centrální rack, který by se tak stal Achillovou patou celé infrastruktury v DC Nagano, ale namísto toho jsme se rozhodli racky seskupovat do skupin po 5ti, kde v každé pětici jsou dva vzájemně zástupné centrální síťové racky osazené důležitějšími technologiemi (redundantní routery, optické switche, storage 3PAR a EMC) a 3 serverové racky, které slouží primárně pro umístění jednotlivých výpočetních serverů.

V každé pětici racků je předpřipraveno 7 pevných tras, kde každá trasa se skládá z 24 metalických UTP kabelů a 24 optických vláken. Pevné trasy spojují každý serverový rack s oběma síťovými racky a sedmá trasa pak propojuje oba síťové racky navzájem. Tento systém umožňuje velmi snadné zapojení každého cloudového serveru do 2 různých 10Gbit switchů a 2 různých 1Gbit switchů, které jsou navíc ve 2 různých racích, čímž se ještě více snižuje riziko neočekávaných situací. Vzhledem k tomu, že switche daného typu jsou propojené v kruhu do IRF stacku, je možné stejným redundantním způsobem realizovat i připojení internetové konektivity či různých L2/MPLS zákaznických propojů.

Při osazování racků kabeláží bylo dbáno i na dodržování norem, které mají za cíl minimalizovat přeslechy mezi jednotlivými kabely a tím zvyšují kvalitu a rychlost komunikace. Pro metalickou kabeláž a patch panely jsme použili „Ferrari“ na trhu – značku Siemon. Optické trasy byly vytvořeny na míru, předkonektorovány, proměřeny a na místě pak bylo provedeno pouze jejich osazení a zapojení do optických van a rozvaděčů. Ke kabeláži patří i kabelové vyvazovací systémy. V tomto případě jsme se rozhodli využít High Density vyvazovací systémy od společnosti Conteg a to jak vertikální systémy probíhající přes celou výšku racku, tak horizontální systémy pod/nad patch panely a aktivními prvky. Jak horizontální tak vertikální systémy umožňují jednoduché uzavření krytkou, čímž je kabeláž v kabelovém žlabu chráněna.

Technologicky zajímavé jsou i námi použité metalické inteligentní patch kabely Patchsee. Tyto kabely mimo standardních metalických žil obsahují i optická vlákna, která umožňují velmi snadnou identifikaci kabelu bez nutnosti kabely dlouze štítkovat nebo po nich při nutnosti identifikovat konkrétní kabel „ručkovat“. Na jednu stranu kabelu stačí nasadit speciální světelný zdroj, který prosvítí optická vlákna a světlo se tak rozsvítí u konektoru na druhé straně tohoto kabelu. Mimo to je konec kabelu u konektoru chráněn pružinami proti nechtěnému přelomení. Kabely rovněž umožňují snadné barevné rozlišení speciálními vyměnitelnými klipy, které je možné nacvaknout na konektor na obou stranách kabelu.

Share on social media

Comments are closed.