mc_altlogo

Mapa

Mapa je první stránkou, která se Vám zobrazí hned po přihlášení. Mapa zobrazuje aktuální polohu všech vozidel pod Vaším účtem v takovém přiblížení, aby byla vidět všechna vozidla. Poloha vozidel je na mapě zobrazena znakem špendlíku, který může mít tři barvy, odpovídající stavu vozidla, (tyto barvy jsou využívány dále v systému k rychlému rozeznávání stavu vozidel): Zaparkováno, Stojí, V pohybu. U každého znaku je textově uvedena SPZ daného vozidla. V případě, že je na jednom místě více vozidel, slučují se do jednoho grafu s vyznačením počtu vozidel v jednotlivých stavech. Kromě vizuálního vyhledávání, můžete vozidlo vyhledat také pomocí plovoucího menu, standardně umístěného v pravé části obrazovky.
 • Fulltextové vyhledávání vyhledává podle SPZ, názvu nebo tovární značky.
 • Zároveň si můžete tlačítkem „Pouze v pohybu“ vyfiltrovat pouze ta vozidla, která aktuálně pohybují.
 • Tlačítko sledovat zařízení slouží k zamčení polohy vozidla na mapě tak, aby se při pohybu vozidla automaticky posouvala i mapa.
 • Pro získání více informací o vozidle na něj stačí kliknout.


Historie

Stránka slouží k přehlednému zobrazení historických dat o pozici vozidla a to jak ve formě zobrazení na mapě tak i v tabulkové podobě pro generování knihy jízd.


Historie pohybu – zobrazení na mapě

Pro výběr zobrazení historie jednoho dne si nejprve vyberte vozidlo, pro které chcete historii zobrazit a klikněte na zvolený den. Zobrazí se Vám mapa s podrobnou historií vozidla. Ve spodní části uvidíte časovou osu s vyobrazení průběhu jízdy vozidla.
 • Červenou barvou jsou označeny časové úseky, kdy vozidlo nebylo v pohybu.
 • Zelenou barvou jsou označeny časové úseky, kdy vozidlo v pohybu bylo. Pro každý takový úsek je možnost po najetí na zelenou část časové osy zobrazit podrobné údaje o dané jízdě.
Na mapě jsou jednotlivé úseky, resp. jednotlivá zastavení v průběhu dne číslovány pořadovými čísly od 1.


Kniha jízd

Automaticky generovaná kniha jízd, která splňuje požadavky dané finanční správu na evidenci jízd vozidla.  

Green Drive

Na základě přetížení, prudkých brzdění a rozjezdů vyhodnocujeme celkový styl jízdy s daným vozidlem. Výsledky pak prezentujeme ve formě kalendáře s přehlednými ukazateli nebo na mapě vč. označení bodů s kritickými místy, kde došlo k velkým přetížením než je u daného vozidla zvykem.


Green Drive

 


PHM v litrech

V případě, že máte ve vozidle namontovanou jednotku pro sledování pohonných hmot, budete moci sledovat aktuální stav paliva v nádrži. V případě rychlých úbytků Vás budeme informovat.


PHM v procentech

 


Souhrn

Zobrazuje rychlý přehled důležitých dat k vozidlům za jednotlivé dny.  


Zahraniční stravné

Na základě pohybu vozidel mimo / v ČR systém automaticky počítá stravné pro řidiče.  


Řidiči

Kompletní evidence řidičů.


Uživatelé

Systém umožňuje správu podúčtů vč. nastavení oprávnění na zobrazení / editaci jednotlivých vozidel.

Zařízení

Stránka slouží k zobrazení seznamu vozidel, jejich nastavování (základní údaje, náklady, upozornění atp.)
 • Zapnutí vypnutí filtrace – filtrovat lze podle:
  1. Značky vozidla;
  2. Stavu vozidla – vozidla v pohybu, stojící vozidla;
 • Výběr vozidel podle skupiny ve které se nacházejí;
 • Karta vozidla – barevný pruh ve vrchní části karty zobrazuje aktuální stav vozidla a může nabývat hodnot: Zaparkováno, Stojí, V pohybu;
 • Karta vozidla – umožňuje zobrazit informace evidované k danému vozidlu;
 • Mapa – zobrazí aktuální polohu vozidla na mapě;
 • Události – nastavení sledování událostí k vozidlu;


Udalosti

Na přehledné časové ose jsou zobrazovány jednotlivé události dle nastavení uživatele.


Geoploty

Díky možnosti zvolit si jednoduchým nakreslením na mapě oblast, kterou chcete sledovat a přiřadit k ní vozidla. Budete informování o vjezdu / výjezdu vozidla z / do zvolené zóny.

LOKACE.EU s.r.o

Satelitní systém online sledování aut, motorek a nákladních vozidel

Všechna práva vyhrazena © 2015 – 2023 | Lokace.eu s.r.o. | Všeobecné obchodní podmínky