• přidání funkcionality ECO drive – kontrola ekonomičnosti jízdy;
  • výpočet zahraničního stravného;
  • rychlé zobrazení základních údajů v historii vozidla;
  • evidence upozornění na pravidelné akce (plánované servisy, konec pojištění, STK atd.);
  • upozorňování na překročení nastavitelných parametrů (vozidlo se pohybuje mimo vymezený časový úsek, vozidlo překročilo nastavenou rychlost, vozidlo má napětí baterie pod nastavenou hodnotou atp.);

Share on social media

Comments are closed.