Satelitní sledování speciálních zařízení pomocí moderních systémů GLONASS nebo GPS je nezbytné nejen pro sledování pohybu vozidel a pro vyúčtování nákladů na pohonné hmoty, ale také pro organizaci co nejefektivnějšího provozu zařízení v různých oblastech. Pro sledování vozidel, jsou nainstalovány speciální moduly pro speciální zařízení, a také senzorové regulátory, výběr modelů je založen na požadavcích zákazníka firmy. Veškeré informace získané na sledovacích systémech GLONASS a GPS speciálních zařízení jsou odesílány na server, zpracovány a automaticky generovány v detailních zprávách, které lze prohlížet z libovolného mobilního telefonu, GPS navigátoru, tabletu, notebooku nebo PC.

Výhody zavedení sledovacích systémů pro speciální zařízení

Monitorovací systémy umožňují:

  • Určit přesnou polohu dopravy – sledování je možné z jakéhokoli zařízení s přístupem k globální síti;
  • Zjistit spotřebu paliva (množství použitého paliva, průměrná spotřeba, čas, místo a celkový počet doplňování paliva) – je možné díky instalaci speciálních snímačů hladiny paliva pro každou technologickou jednotku. Také pomocí snímačů můžete snížit náklady na nákup pohonných hmot na 50%;
  • Kontrolovat výkon jednotlivých zařízení – kontrola je prováděna pomocí pracovních mechanismů snímačů a systému “Lokace.eu” který ukládá na serveru veškeré informace;
  • Sledovat činnost pracovníků – sledovací systém umožňuje 100% zabránit používání zařízení zaměstnanci pro osobní účely, záměrné zvýšení času technologických přerušení, stejně jako jakékoli jiné odchylky od plánu.

Share on social media

Comments are closed.